fbpx

המייסדים עם הסיפורים שלא שמעתם

את סיפור הקמתה של ישראל, סיפורו של דור תש”ח אנחנו שומעים בדרך כלל מזווית הירואית, מנהיגים עם החלטות מכריעות וחיילים שלקחו חלק במבצעי גבורה. ערוץ ההיסטוריה ריכז כמה עדויות מהאנשים שהגורל הביא אותם לאחד האירועים החשובים בהיסטוריה היהודית, הקמת המדינה… המשך