fbpx

מעוניינים להתראיין

האם יש לך זכרונות מזמן המנדט ונולדת לפני 1932? לחמת במחתרת בשנות ה 30- או 40? היית עד להיסטוריה בתקופת קום המדינה? הצטרף/פי לרשימת המרואיינים.

מידע ביוגרפי

נא למלא את הפרטים על האדם שסיפורו יסופר.

  • אנא ציינו אם השתתפתם באחד (או יותר) מן הארגונים האלה.
  • האם אתה מספר סיפור אישי או סיפורו של בן משפחה?*

  • פרטי איש קשר

    נא לספק פרטי קשר של אדם שמתאם את הראיון.

  • קשר למראוין*
  • נא לרשום כל מידע נוסף שיהיה רלוונטי בבחירת מועמדים לראיון.