fbpx

סרטונים

״עדי ראיה״ הוא שמה של סדרת סרטים קצרים שהופקו בשיתוף על ידי ״תולדות ישראל ״וערוץ ההיסטוריה הישראלי לתוכנית פיילוט חינוכית בארה״ב. הסרטים בסדרה נצפו יותר מ-500,000 פעמים. עוד סרטונים וקטעי ראיונות נמצאים בערוץ YouTube שלנו.

הסרט ״הדי השופר״  הוא הפרק הראשון בסדרה: לפני 80 שנה במוצאי יום הכיפורים שנת ה׳תרצ״א 1930, החלה ברחבת הכותל מלחמה, מלחמה על החופש לתקוע בשופר בתום תפילת הנעילה. לאחר מאורעות תרפ״ט 1929 ובעקבות הלחץ הערבי על ממשלת המנדט, נאסר על  יהודים לתקוע בשופר. במוצאי כיפור ה׳תרצ״א, משה סגל, איש ברית הבריונים, הגניב שופר לכותל, דרך משמרות של צבא ומשטרה, ותקע בשופר. מאז ועד סיום המנדט נשמע השופר בכול מוצאי כיפור. פלוגת הכותל של בית״ר דאגה לשמירת מסורת זו. במלחמת השחרור, עם נפילת העיר העתיקה, נפסקה תקיעת השופר. התקיעה הבאה הייתה תקיעתו של הרב גורן במלחמת ששת הימים. בשנה שעברה, ששה מהגיבורים האלו חזרו לכותל ותקעו שוב. הסרט הזה מביא את סיפורם.

הפרק שני בסדרה,  ״November 29, 1947: The Story of a Vote״ מביא את סיפור ההצבעה לתוכנית החלוקה של האו״ם ב29 בנובמבר, מאת האנשים שביצעו, חיו, וחגגו את האירוע ההיסטורי זה. יהודים רבים ברחבי העולם האזינו בדאגה לדיווח ברדיו. בתוך כמה רגעים קצרים, הגיעו לסיומן עשרים מאות בהן לא היה קיים בית יהודי.

הסרט השלישי בסדרה, ״The Volunteers: Answering the Call of History״, מספר את סיפורם של  מתנדבים: אישים כמו וידאל ששון, שעזב את ההתמחות שלו כספר באנגליה כדי לבוא להילחם בפלמ״ח; נורמן לם, נשיאה לשעבר של ישיבה יוניברסיטי, שהתנדב במעבדה בצפון ניו יורק שעסקה בייצור קליעי נשק; הרולד כץ, שעזב את לימודיו בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הארוורד כדי לסייע בהבאת את המעפילים  בעלייה ב׳; ורבים אחרים שהתנדבו לעזור בהקמתה של מדינת ישראל.

״סיפורם של הל״ה״ . הסרט הוא הפרק הרביעי בסדרה. בינואר 1948, 35 חיילים צעירים - רובם סטודנטים באוניברסיטה העברית - יצאו מירושלים להביא אספקה ​​חיונית לקיבוצים בגוש עציון. החיילים נתקלו במארב קטלני, אך למרות זאת, נלחמו בגבורה עד הכדור האחרון. לאחר מותם, כתב דוד בן-גוריון להורי החללים כי:
״איני יודע אם הייתה בצבא הגנה לישראל או באיזה צבא שהוא בעולם מחלקה שרכזה בתוכה יותר תפארת-אדם וגבורת תום ועושר נפשי ממחלקה זו, שתעמוד לעד בתולדות עמנו בשם ל״ה. הכרתי את מפקד המחלקה וכמה מחבריה, כפירי ישראל אלה מזגו בתוכם משובת נעורים,הוד עלומים, חכמה עליונה, עֶרְגוֹן עקידה וגבורה עזה ממות.״