fbpx

מבצע תיעוד דור תש”ח זקוק להצלה

הפרויקט העצמאי של תיעוד בני דור תש”ח נקלע למצוקת מזומנים ויוזמיו חוששים כי נשאר בקרוב ללא תיעוד של ”ההורים של המדינה”… המשך