fbpx

מי מתעד את הזיכרונות של אנשי דור תש”ח?

אריה הלבני שעלה מארה”ב, אוסף את זיכרונותיהם של מי שנותרו מימי הקמת המדינה, כדי שנזכור מאין באנו. ”הבנו שהשעון דופק”…המשך