fbpx

Sol Baskin

סול בסקין, היה אחד מקציני החי"ר הבכירים בצבא האמריקאי במלחמת העולם השנייה אשר התגייסו ולחמו במלחמת העצמאות, ב-1948. סול מתאר את הקרב הקשה של הפלוגה הדתית, בחנוכה תש"ח.