fbpx

The Story of a Vote

הפרק שני בסדרה,  ״November 29, 1947: The Story of a Vote״ מביא את סיפור ההצבעה לתוכנית החלוקה של האו״ם ב29 בנובמבר, מאת האנשים שביצעו, חיו, וחגגו את האירוע ההיסטורי זה. יהודים רבים ברחבי העולם האזינו בדאגה לדיווח ברדיו. בתוך כמה רגעים קצרים, הגיעו לסיומן עשרים מאות בהן לא היה קיים בית יהודי.