fbpx

The Volunteers

הסרט השלישי בסדרה, ״The Volunteers: Answering the Call of History״, מספר את סיפורם של  מתנדבים: אישים כמו וידאל ששון, שעזב את ההתמחות שלו כספר באנגליה כדי לבוא להילחם בפלמ״ח; נורמן לם, נשיאה לשעבר של ישיבה יוניברסיטי, שהתנדב במעבדה בצפון ניו יורק שעסקה בייצור קליעי נשק; הרולד כץ, שעזב את לימודיו בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הארוורד כדי לסייע בהבאת את המעפילים  בעלייה ב׳; ורבים אחרים שהתנדבו לעזור בהקמתה של מדינת ישראל.