fbpx

Trygve Maseng

פגישה מסתורית במסעדה בניו יורק הובילה את טריגווה מסנג לעזוב הכל כדי להיות טייס במלחמת העצמאות.
כפי שסופר מפיו של בנו דני מסנג.